Nhà Hàng Hot Pot Hoàng Yến - CN Cao Thắng

19A Cao Thắng, P.5, Q.3, TP.HCM

Nhà Hàng Hot Pot Hoàng Yến - CN Cao Thắng