Văn phòng Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Galaxy

110 Cao Thắng, P.4, Q.3, TP.HCM

Văn phòng Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Galaxy