YEN SUSHI & SAKE PUB DONG KHOI

17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận