CLUB HOUSE 3.2

17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận