HAO YU GRILLED FISH PMH

17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận