NANG RESTAURANT - DIN KY

17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận