NHA HANG CHA CA LA VONG

17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận