NHA HANG HOANG YEN LE VAN SY

17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận