NHA HANG TRONG COM CRESENT MALL

17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận