NHA HANG TRONG COM PEARL PLAZA

17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận