NHA HANG TRONG COM VIVO CITY

17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận