SALE GALLERY NOVAWORLD HO TRAM

17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận