SALE GALLEY KHAI HOAN LAND

17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận