SHOPHOUSE A1 & A2

17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận