WEST LAKES GOLF CLUB

17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận