YEN SUSHI & SAKE PUB XUAN THUY

17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận